Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 4 февруари 2009 г. - Страсбург

12. Влияние на финансовата криза върху автомобилната промишленост (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Влияние на финансовата криза върху автомобилната промишленост

Alexandr Vondra (действащ председател на Съвета) и Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE-DE, Guido Sacconi, от името на групата PSE, Patrizia Toia, от името на групата ALDE, Guntars Krasts, от името на групата UEN, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL, Patrick Louis, от името на групата IND/DEM, Karsten Friedrich Hoppenstedt и Stephen Hughes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Josu Ortuondo Larrea, Michael Cramer, Eva-Britt Svensson, John Whittaker, Malcolm Harbour, Monica Giuntini, Ivo Belet, Mia De Vits и Marie-Noëlle Lienemann.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Matthias Groote, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zita Pleštinská и Ivo Strejček.

Председателят припомня приложимите разпоредби относно процедурата «catch the eye».

Изказаха се: Alexandr Vondra, Günter Verheugen и Christoph Konrad; последният относно приложимите разпоредби за процедурата «catch the eye» (Председателят уточнява позицията на Бюрото по този въпрос).

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност