Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 4. februar 2009 - Strasbourg

12. Virkningerne af den finansielle krise i automobilindustrien (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Virkningerne af den finansielle krise i automobilindustrien

Alexandr Vondra (formand for Rådet) og Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jean-Paul Gauzès for PPE-DE-Gruppen, Guido Sacconi for PSE-Gruppen, Patrizia Toia for ALDE-Gruppen, Guntars Krasts for UEN-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, Patrick Louis for IND/DEM-Gruppen, Karsten Friedrich Hoppenstedt og Stephen Hughes.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Josu Ortuondo Larrea, Michael Cramer, Eva-Britt Svensson, John Whittaker, Malcolm Harbour, Monica Giuntini, Ivo Belet, Mia De Vits og Marie-Noëlle Lienemann.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Matthias Groote, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zita Pleštinská og Ivo Strejček.

Formanden mindede om reglerne for catch-the-eye-proceduren.

Talere: Alexandr Vondra, Günter Verheugen og Christoph Konrad, sidstnævnte om reglerne for catch-the-eye-proceduren (formanden redegjorde for Præsidiets holdning til spørgsmålet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik