Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 4 lutego 2009 r. - Strasburg

12. Skutki kryzysu finansowego na w przemyśle motoryzacyjnym (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Skutki kryzysu finansowego w przemyśle motoryzacyjnym

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE-DE, Guido Sacconi w imieniu grupy PSE, Patrizia Toia w imieniu grupy ALDE, Guntars Krasts w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Patrick Louis w imieniu grupy IND/DEM, Karsten Friedrich Hoppenstedt i Stephen Hughes.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Josu Ortuondo Larrea, Michael Cramer, Eva-Britt Svensson, John Whittaker, Malcolm Harbour, Monica Giuntini, Ivo Belet, Mia De Vits i Marie-Noëlle Lienemann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Matthias Groote, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zita Pleštinská i Ivo Strejček.

Przewodniczący przypomniał przepisy obowiązujące w procedurze pytań z sali.

Głos zabrali: Alexandr Vondra, Günter Verheugen i Christoph Konrad, ten ostatni w sprawie przepisów obowiązujących w procedurze pytań z sali (Przewodniczący w odpowiedzi przedstawił szczegółowe stanowisko Prezydium w tej sprawie).

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności