Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 4. februára 2009 - Štrasburg

12. Vplyv finančnej krízy na automobilový priemysel (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vplyv finančnej krízy na automobilový priemysel

Alexandr Vondra (úradujúci predseda Rady) a Günter Verheugen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE-DE, Guido Sacconi za skupinu PSE, Patrizia Toia za skupinu ALDE, Guntars Krasts za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Patrick Louis za skupinu IND/DEM, Karsten Friedrich Hoppenstedt a Stephen Hughes.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Josu Ortuondo Larrea, Michael Cramer, Eva-Britt Svensson, John Whittaker, Malcolm Harbour, Monica Giuntini, Ivo Belet, Mia De Vits a Marie-Noëlle Lienemann.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Matthias Groote, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zita Pleštinská a Ivo Strejček.

Predseda pripomenul ustanovenia týkajúce sa postupu „catch the eye“.

Vystúpili títo poslanci: Alexandr Vondra, Günter Verheugen a Christoph Konrad, posledne menovaný k ustanoveniam týkajúcim sa postupu „catch the eye“ (Predseda mu vysvetlil pozíciu predsedníctva v tejto veci).

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia