Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 februari 2009 - Strasbourg

12. Följderna av finanskrisen för bilindustrin (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Följderna av finanskrisen för bilindustrin

Alexandr Vondra (rådets tjänstgörande ordförande) och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Jean-Paul Gauzès för PPE-DE-gruppen, Guido Sacconi för PSE-gruppen, Patrizia Toia för ALDE-gruppen, Guntars Krasts för UEN-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Patrick Louis för IND/DEM-gruppen, Karsten Friedrich Hoppenstedt och Stephen Hughes.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Josu Ortuondo Larrea, Michael Cramer, Eva-Britt Svensson, John Whittaker, Malcolm Harbour, Monica Giuntini, Ivo Belet, Mia De Vits och Marie-Noëlle Lienemann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Rareş-Lucian Niculescu, Matthias Groote, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zita Pleštinská och Ivo Strejček.

Talmannen påminde om de bestämmelser som gäller för förfarandet «catch the eye».

Talare: Alexandr Vondra, Günter Verheugen och Christoph Konrad, den senare yttrade sig om de bestämmelser som gäller för förfarandet «catch the eye» (Talmannen klargjorde för honom presidiets ståndpunkt i denna fråga).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy