Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 4 februari 2009 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 3.Framtiden börjar i dag - rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatförändringsfrågan (debatt)
 4.Prioriteringar i kampen mot sjukdomen Alzheimer (skriftlig förklaring)
 5.Omröstning
  
5.1.Framtiden börjar i dag - rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatförändringsfrågan (omröstning)
 6.Högtidligt möte - Den palestinska myndigheten
 7.Omröstning (fortsättning)
  
7.1.Påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU ***I (omröstning)
  
7.2.Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik (omröstning)
  
7.3.Återsändande och återflyttning av Guantánamo-fångar (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Kosovo (debatt)
 12.Följderna av finanskrisen för bilindustrin (debatt)
 13.Konsulärt skydd för EU-medborgare i tredjeländer (debatt)
 14.Frågestund (frågor till rådet)
 15.De dramatiska konsekvenserna av stormen ”Klaus” i södra Europa (debatt)
 16.Användningen av spillolja med PCB i en fabrik för livsmedelsåtervinning i Irland (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (125 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1119 kb) 
 
Protokoll (94 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (275 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (884 kb) 
 
Protokoll (181 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (242 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (833 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy