Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2170(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0513/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0513/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2009 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0051

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο

5.6. Αντίκτυπος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη [2008/2170(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Jürgen Schröder (A6-0513/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (PPE-DE, UEN)

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0051)

Η εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος των PSE, Verts/ALE και GUE/NGL καθώς και η πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής DEVE καταπίπτουν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου