Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 5 февруари 2009 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

6. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Constantin Dumitriu - A6-0004/2009

Zuzana Roithová и Mairead McGuinness

Доклад Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf - A6-0407/2008

Mairead McGuinness и Ewa Tomaszewska

Доклад Jürgen Schröder - A6-0513/2008

Syed Kamall и Nirj Deva

Косово - B6-0063/2009

Philip Claeys и Daniel Hannan

Доклад Corien Wortmann-Kool - A6-0021/2009

Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Philip Claeys, Syed Kamall, Nirj Deva и Tunne Kelam

Правна информация - Политика за поверителност