Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 5 lutego 2009 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Constantina Dumitriu - A6-0004/2009

Zuzana Roithová i Mairead McGuinness

Sprawozdanie Friedricha-Wilhelma Graefe zu Baringdorfa - A6-0407/2008

Mairead McGuinness i Ewa Tomaszewska

Sprawozdanie Jürgena Schrödera - A6-0513/2008

Syed Kamall i Nirj Deva

Kosowo - B6-0063/2009

Philip Claeys i Daniel Hannan

Sprawozdanie Corien Wortmann-Kool - A6-0021/2009

Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Philip Claeys, Syed Kamall, Nirj Deva i Tunne Kelam

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności