Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. februára 2009 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

6. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Constantin Dumitriu - A6-0004/2009

Zuzana Roithová a Mairead McGuinness

Správa: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf - A6-0407/2008

Mairead McGuinness a Ewa Tomaszewska

Správa: Jürgen Schröder - A6-0513/2008

Syed Kamall a Nirj Deva

Kosovo - B6-0063/2009

Philip Claeys a Daniel Hannan

Správa: Corien Wortmann-Kool - A6-0021/2009

Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Philip Claeys, Syed Kamall, Nirj Deva a Tunne Kelam

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia