Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 5 lutego 2009 r. - Strasburg

11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 03.02.2009)


11.1. Sytuacja na Sri Lance

Projekty rezolucji B6-0072/2009, B6-0074/2009, B6-0077/2009, B6-0078/2009, B6-0080/2009 i B6-0088/2009

Tobias Pflüger, Charles Tannock, Marios Matsakis, Robert Evans, Raül Romeva i Rueda i Ewa Tomaszewska przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE-DE, Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, i Bernd Posselt.

Posłowie, którzy zabrali głos w ramach procedury pytań z sali: Zuzana Roithová, Catherine Stihler, Leopold Józef Rutowicz, Nirj Deva i Erik Meijer.

Głos zabrała Mariann Fischer Boel (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 05.02.2009.


11.2. Sytuacja uchodźców birmańskich w Tajlandii

Projekty rezolucji B6-0073/2009, B6-0075/2009, B6-0079/2009, B6-0082/2009, B6-0084/2009 i B6-0085/2009

Erik Meijer, Charles Tannock, Marios Matsakis, Marcin Libicki, Catherine Stihler i Raül Romeva i Rueda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Giovanna Corda w imieniu grupy PSE, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Justas Vincas Paleckis.

Posłowie, którzy zabrali głos w ramach procedury pytań z sali: Tunne Kelam i Ewa Tomaszewska.

Głos zabrała Mariann Fischer Boel (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 05.02.2009.


11.3. Odmowa ekstradycji Cesare Battistiego przez Brazylię

Projekty rezolucji B6-0076/2009, B6-0081/2009, B6-0083/2009, B6-0086/2009, B6-0087/2009 i B6-0089/2009

Mario Mauro, Manuel Medina Ortega, Carl Schlyter i Cristiana Muscardini przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN (na wniosek której Parlament zarządził minutę ciszy, by upamiętnić ofiary Cesare Battistiego) oraz Mario Borghezio.

Posłowie, którzy zabrali głos w ramach procedury pytań z sali: Albert Deß i Janusz Onyszkiewicz.

Głos zabrała Mariann Fischer Boel (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 05.02.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności