Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. februára 2009 - Štrasburg

11. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 3 zápisnice zo dňa 3. 2. 2009.)


11.1. Situácia na Srí Lanke

Návrhy uznesenia B6-0072/2009, B6-0074/2009, B6-0077/2009, B6-0078/2009, B6-0080/2009 a B6-0088/2009

Tobias Pflüger, Charles Tannock, Marios Matsakis, Robert Evans, Raül Romeva i Rueda a Ewa Tomaszewska uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann za skupinu PPE-DE, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE a Bernd Posselt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zuzana Roithová, Catherine Stihler, Leopold Józef Rutowicz, Nirj Deva a Erik Meijer.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 05.02.2009.


11.2. Situácia barmských utečencov v Thajsku

Návrhy uznesenia B6-0073/2009, B6-0075/2009, B6-0079/2009, B6-0082/2009, B6-0084/2009 a B6-0085/2009

Erik Meijer, Charles Tannock, Marios Matsakis, Marcin Libicki, Catherine Stihler a Raül Romeva i Rueda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Giovanna Corda za skupinu PSE, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Justas Vincas Paleckis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Tunne Kelam a Ewa Tomaszewska.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 05.02.2009.


11.3. Odmietnutie Brazílie vydať Cesara Battistu

Návrhy uznesenia B6-0076/2009, B6-0081/2009, B6-0083/2009, B6-0086/2009, B6-0087/2009 a B6-0089/2009

Mario Mauro, Manuel Medina Ortega, Carl Schlyter a Cristiana Muscardini uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Marios Matsakis za skupinu ALDE, Roberta Angelilli za skupinu UEN (na požiadanie ktorej Parlament zachoval minútu ticha na pamiatku obetí Cesara Battistu) a Mario Borghezio.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Albert Deß a Janusz Onyszkiewicz.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 05.02.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia