Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 5 февруари 2009 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Пускане на пазара и използване на фуражи ***I (разискване)
 4.Действия за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни * (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Действия за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, които търсят убежище: посещения на Комисията по граждански свободи от 2005 г. до 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Засилване на ролята на европейските малки и средни предприятия в рамките на международната търговия (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Международна търговия и интернет (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Пускане на пазара и използване на фуражи ***I (гласуване)
  
5.6.Въздействие на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) върху развитието (гласуване)
  
5.7.Косово (гласуване)
  
5.8.Търговски и икономически отношения с Китай (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
11.1.Положението в Шри Ланка
  
11.2.Положението на бежанците от Бирма в Тайланд
  
11.3.Екстрадиция на Cesare Battisti от Бразилия
 12.Време за гласуване
  
12.1.Шри Ланка (гласуване)
  
12.2.Положението на бежанците от Бирма в Тайланд (гласуване)
  
12.3.Екстрадиция на Cesare Battisti от Бразилия (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 15.Решения относно някои документи
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (194 kb) Присъствен списък (54 kb)    Резултати от поименно гласуване (423 kb) 
 
Протокол (140 kb) Присъствен списък (22 kb) Резултати от гласувания (228 kb) Резултати от поименно гласуване (388 kb) 
 
Протокол (224 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (525 kb) Резултати от поименно гласуване (566 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност