Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 5 lutego 2009 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Wprowadzanie na rynek i stosowanie pasz ***I (debata)
 4.Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich * (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Stosowanie w UE dyrektywy 2003/9/WE w sprawie warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl i uchodźców : wizyty komisji LIBE w latach 2005-2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Wzmocnienie roli europejskich MŚP w handlu międzynarodowym (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Międzynarodowy handel i internet (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Wprowadzanie na rynek i stosowanie pasz ***I (głosowanie)
  
5.6.Wpływ umów o partnerstwie gospodarczym na rozwój (głosowanie)
  
5.7.Kosowo (głosowanie)
  
5.8.Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Sytuacja na Sri Lance
  
11.2.Sytuacja uchodźców birmańskich w Tajlandii
  
11.3.Odmowa ekstradycji Cesare Battistiego przez Brazylię
 12.Głosowanie
  
12.1.Sytuacja na Sri Lance (głosowanie)
  
12.2.Sytuacja uchodźców birmańskich w Tajlandii (głosowanie)
  
12.3.Odmowa ekstradycji Cesare Battisti przez Brazylię (głosowanie)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (175 kb) Lista obecności (54 kb)    Wyniki głosowań imiennych (423 kb) 
 
Protokół (133 kb) Lista obecności (22 kb) Wyniki głosowania (190 kb) Wyniki głosowań imiennych (384 kb) 
 
Protokół (209 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (511 kb) Wyniki głosowań imiennych (485 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności