Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2212(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0035/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0035/2009

Συζήτηση :

PV 09/03/2009 - 26
CRE 09/03/2009 - 26

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0118

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

26. Aντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο [2008/2212(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Herbert Reul (A6-0035/2009)

Ο Herbert Reul προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου