Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 272kWORD 194k
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 6.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 9.Αίτηση κατεπείγοντος
 10.Κατάθεση εγγράφωv
 11.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 12.Αναφορές
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 17.Προϋπολογισμός 2010 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή: "Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2010" - Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2010 - τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX (συζήτηση)
 18.Καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας * - Διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών - Small Business Act - Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό (συζήτηση)
 19.Το μέλλον του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (συζήτηση)
 20.Η κοινωνική κατάσταση των Ρομά και η βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 21.Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (σύντομη παρουσίαση)
 22.Ακεραιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (σύντομη παρουσίαση)
 23.Διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων - εναρμόνιση ή αμοιβαία αναγνώριση προτύπων (σύντομη παρουσίαση)
 24.Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (σύντομη παρουσίαση)
 25.Εφαρμογή της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (σύντομη παρουσίαση)
 26.Aντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο (σύντομη παρουσίαση)
 27.Εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2006 και 2007 (σύντομη παρουσίαση)
 28.Ημερήσια διάταξη
 29.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 30.Λήξη της συνεδρίασης
 31.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5.05 μ.μ.


2. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία καταδικάζει, εξ ονόματος το Σώματος, την επίθεση στις 7 Μαρτίου 2009 κατά της στρατιωτικής βάσης στο Μάσερεν, στη Βόρεια Ιρλανδία, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο στρατιωτικών του Σώματος Μηχανικών, του Μαρκ Κίνσεϊ και του Τσενγκίζ Αζιμκάρ, και τον τραυματισμό άλλων.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Παρεμβαίνουν οι James Nicholson, Liam Aylward και Jim Allister, οι οποίοι συντάσσονται με τις δηλώσεις του Προέδρου.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επί τη ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Δικαιωμάτων των Γυναικών 2009.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Adina-Ioana Vălean γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα κατά τη συνεδρίαση της 19.02.2009 αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές κοινοποίησαν το διορισμό του Marian Zlotea σε αξίωμα ασυμβίβαστο με αυτό του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, της πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία. Το Σώμα λαμβάνει γνώση και, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του από τη 17η Φεβρουαρίου 2009.

Οι προαναφερθείσες αρχές κοινοποίησαν την εκλογή του Ioan Lucian Hămbăşan στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος αντικαθιστά το Marian Zlotea, με έναρξη ισχύος την 1η Μαρτίου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Ioan Lucian Hămbăşanκαταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


5. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Ο Aldo Patriciello υποβάλλει αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του, σε σχέση με δικαστική διαδικασία που εκκρεμεί στο Δικαστήριο της Ιζέρνια.

Ο Umberto Bossi, πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποβάλλει μέσω του δικηγόρου του, αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του, σε σχέση με δίκη που εκκρεμεί στο Δικαστήριο της Βερμπάνια για γεγονότα που συνέβησαν όσο ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, του Κανονισμού, οι παραπάνω αιτήσεις παραπέμπονται προς εξέταση στην αρμόδια επιτροπή, δηλαδή στην επιτροπή JURI.


6. Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας

Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2006, να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Bogdan Golik κατόπιν αιτήσεως της Εισαγγελίας του Εφετείου των Βρυξελλων, οι αρμόδιες βελγικές αρχές ανακοίνωσαν στο Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 9, του Κανονισμού, το πέρας της δικαστικής διαδικασίας που τον αφορά.

Η ανακοίνωση θα διαβαστεί για ενημέρωση στην επιτροπή JURI.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE-DE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή IMCO: Ioan Lucian Hămbăşan

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας: Ioan Lucian Hămbăşan

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Ioan Lucian Hămbăşan.


8. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν με τη διαδικασία συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 80/181/EΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μέτρησης (03601/2009/LEX - C6-0082/2009 - 2007/0187(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Μέρος Δεύτερο (03692/2008/LEX - C6-0083/2009 - 2007/0293(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών (03706/2008/LEX - C6-0084/2009 - 2008/0026(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (03708/2008/LEX - C6-0085/2009 - 2007/0220(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη (03712/2008/LEX - C6-0086/2009 - 2007/0013(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (αναδιατύπωση) (03620/2008/LEX - C6-0087/2009 - 2007/0260(COD))

- Kανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (03694/2008/LEX - C6-0089/2009 - 2007/0271(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (03743/2008/LEX - C6-0090/2009 - 2008/0199(COD))

- Kανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση) (03633/2008/LEX - C6-0091/2009 - 2007/0264(COD))

- Kανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση) (03648/2008/LEX - C6-0092/2009 - 2007/0268(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (03693/2008/LEX - C6-0093/2009 - 2008/0030(COD))


9. Αίτηση κατεπείγοντος

Αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 134 του Κανονισμού) από το Συμβούλιο σχετικά με:

Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Η παραπάνω πρόταση για το νέο σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από τις 15 Απριλίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία ξεκινά η κύρια αλιευτική περίοδος.

Το Σώμα θα κληθεί να αποφανθεί επί του κατεπείγοντος στην αρχή της αυριανής συνεδρίασης.


10. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ (COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου για τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008-2013, όσον αφορά την κατάργηση της χρηματοδότησης ορισμένων κοινοτικών δράσεων και την αλλαγή του ορίου για τη χρηματοδότησή τους (COM(2009)0067 - C6-0070/2009 - 2009/0026(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (COM(2009)0066 - C6-0071/2009 - 2009/0027(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και αυτών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση (Κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0761 - C6-0072/2009 - 2008/0225(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης των Άλπεων στον τομέα των μεταφορών (Πρωτόκολλο μεταφορών) (COM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/EOK του Συμβουλίου περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες (COM(2009)0083 - C6-0074/2009 - 2009/0035(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ECON

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 για το οικονομικό έτος 2009 που καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2009 (06952/2009 - C6-0075/2009 - 2009/2008(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 για το οικονομικό έτος 2009 που θέσπισε το Συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2009 (06953/2009 - C6-0077/2009 - 2009/2010(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Συμβούλιου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη διόρθωση της οδηγίας 2008/73/EΚ που αφορά την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/EΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/EΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ (COM(2009)0045 - C6-0079/2009 - 2009/0016(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 549/2004, (EΚ) αριθ. 550/2004, (EΚ) αριθ. 551/2004 και (EΚ) αριθ. 552/2004 για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης και πρόσβασης ανδρών και γυναικών στις τέχνες του θεάματος (2008/2182(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Claire Gibault (A6-0003/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (2008/2247(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bert Doorn (A6-0014/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με προοπτικές όσον αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού στην EΕ (2008/2121(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Manuel Medina Ortega (A6-0017/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (2008/2150(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

- ´Εκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (2008/2289(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την κοινωνική κατάσταση των Ρομά και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ (2008/2137(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών (2008/2196(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

- ´Εκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης (2008/2122(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

- ´Εκθεση με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας πολιτών (2008/2169(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρίας (COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) (COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0049/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με το μέλλον του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (2008/2305(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Giusto Catania (A6-0050/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών (2008/2173(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Toine Manders (A6-0051/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Jan Andersson (A6-0052/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την καταπολέμηση των ακρωτηριασμών των γυναικείων γεννητικών οργάνων που γίνονται στην ΕΕ (2008/2071(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (2008/2240(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, για την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (COM(2008)0627 - C6-0350/2008 - 2008/0190(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: John Purvis (A6-0056/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2010, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II – Συμβούλιο, Τμήμα IV – Δικαστήριο, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2009/2004(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (2008/2180(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κράτους του Ισραήλ σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0059/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143 σημεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0575 - C6-0347/2008 - 2008/0181(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0060/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάλογες εμπειρίες τρίτων χωρών (2008/2181(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

- ´Εκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με μια Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας (2008/2288(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (2008/2334(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την ακεραιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση (2008/2215(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές (2008/2213(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, που αφορά τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

- Έκθεση σχετικά με μια «Small Business Act» (2008/2237(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0074/2009)

- ´Εκθεση για την πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία (2009/2009(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Michael Cashman (A6-0077/2009)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Γαλλικής Δημοκρατίας όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ (14479/2008 - C6-0038/2009 - 2009/0804(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0078/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2008 (2008/2303(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με το πρόβλημα της υποβάθμισης των γεωργικών γαιών στην ΕΕ και ειδικότερα στη Νότια Ευρώπη: η απάντηση με τα μέσα γεωργικής πολιτικής της ΕΕ (2008/2219(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων – εναρμόνιση ή αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων (2008/2220(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Maria Petre (A6-0088/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με τη δημιουργία Κοινού Αεροπορικού Χώρου με το Ισραήλ (2008/2136(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

- ***III ´Εκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) (05724/2/2008 - C6-0222/2008 - 2005/0237A(COD)) - επιτροπή CODE - Εισηγητής: Luis De Grandes Pascual (A6-0097/2009)

- ***III ´Εκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) (05726/2/2008 - C6-0223/2008 - 2005/0237B(COD)) - επιτροπή CODE - Εισηγητής: Luis De Grandes Pascual (A6-0098/2009)

- ***III ´Εκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) (05722/3/2008 - C6-0224/2008 - 2005/0238(COD)) - επιτροπή CODE - Εισηγήτρια: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

- ***III ´Εκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (05719/3/2008 - C6-0225/2008 - 2005/0239(COD)) - επιτροπή CODE - Εισηγητής: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

- ***III ´Εκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ (05721/5/2008 - C6-0226/2008 - 2005/0240(COD)) - επιτροπή CODE - Εισηγητής: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

- ***III ´Εκθεση επί του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (06389/2/2008 - C6-0227/2008 - 2005/0241(COD)) - επιτροπή CODE - Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0102/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2009)0023 - C6-0040/2009 - 2009/2007(ACI)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0106/2009)

- ´Εκθεση vσχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2010 - Τμήμα III – Επιτροπή (2009/2005(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: László Surján (A6-0111/2009)

- ´Εκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (2008/2290(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

- ´Εκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 - Τμήμα III – Επιτροπή (2009/2008(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Jutta Haug (A6-0113/2009)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων (COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (αναδιατύπωση) (COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα νέα τρόφιμα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXX/XXXX [ενιαία διαδικασία] (COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, και σχετικά με την κατάργηση της οδηγίας 2006/23/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Gilles Savary (A6-0072/2009)

3) από τους βουλευτές

3.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 109 του Κανονισμού) (B6-0009/2009)

- προς το Συμβούλιο

- Harkin Marian, Crowley Brian, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Higgins Jim, Doyle Avril, Posselt Bernd, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Mitchell Gay, Παπαδημούλης Δημήτριος, Ţicău Silvia-Adriana, Sonik Bogusław, Pleštinská Zita, Paleckis Justas Vincas, Mikko Marianne, Holm Jens, Παφίλης Αθανάσιος, Sinnott Kathy, De Rossa Proinsias, Τούσσας Γεώργιος, Allister Jim, Δρούτσας Kωvσταντίνος, Martin David, Karim Sajjad, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Guerreiro Pedro

- προς την Επιτροπή
Ţicău Silvia-Adriana, Δημητρακόπουλος Γιώργος, Guerreiro Pedro, Moraes Claude, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, van Nistelrooij Lambert, Hołowczyc Krzysztof, Gardini Elisabetta, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Παπαδημούλης Δημήτριος, Μάτσης Γιαννάκης, Öger Vural, Andrikienė Laima Liucija, Czarnecki Ryszard, Harkin Marian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ebner Michl, Кирилов Евгени, Hutchinson Alain, Μπατζελή Κατερίνα, Αγγελάκας Εμμανουήλ, McGuinness Mairead, Γκλαβάκης Ιωάννης, França Armando, Crowley Brian, Παπαστάμκος Γεώργιος, Doyle Avril, Csibi Magor Imre, Pleštinská Zita, Holm Jens, Sonik Bogusław, Cederschiöld Charlotte, Mikko Marianne, Seppänen Esko, Staes Bart, Hasse Ferreira Joel, Figueiredo Ilda, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Παφίλης Αθανάσιος, Sinnott Kathy, Δρούτσας Kωvσταντίνος, Belet Ivo, De Rossa Proinsias, Allister Jim, Μαυρομμάτης Μανώλης, Fraga Estévez Carmen, Martin David, Karim Sajjad, Jensen Anne E., Τούσσας Γεώργιος, Rack Reinhard

3.2) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)

- Philip Claeys. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάμιξη της Επιτροπής σε εσωτερικές υποθέσεις της Φλαμανδικής Βραβάντης (B6-0103/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

REGI

4) από την επιτροπή συνδιαλλαγής

- Κοινό σχέδιο εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (Αναδιατύπωση) (03719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD))

- Κοινό σχέδιο εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (Αναδιατύπωση) (03720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD))

- Κοινό σχέδιο εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) (03721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD))

- Κοινό σχέδιο εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (03722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD))

- Κοινό σχέδιο εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ (03723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD))

- Κοινό σχέδιο εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (03724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD))


11. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού)::

- (O-0005/2009) που κατέθεσε Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS ΙΙ) (B6-0010/2009),

- (O-0006/2009) που κατέθεσε Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS ΙΙ) (B6-0011/2009),

- (O-0012/2009) που κατέθεσε Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (B6-0012/2009),

- (O-0018/2009) που κατέθεσε Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Υλοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA) (B6-0013/2009),

- (O-0023/2009) που κατέθεσε Jan Andersson, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Παιδιά μεταναστών (B6-0014/2009),

- (O-0026/2009) που κατέθεσε Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: 5ο Διεθνές Φόρουμ για το ύδωρ στην Κωνσταντινούπολη, 16-22 Μαρτίου 2009 (B6-0015/2009),

- (O-0030/2009) που κατέθεσε Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Έκθεση αριθ. 10/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Επιτροπής στις υπηρεσίες υγείας της Υποσαχάριας Αφρικής (B6-0016/2009).

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo και Paulo Casaca σχετικά με τη σημασία της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0025/2009),

- Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula και Vasco Graça Moura σχετικά με την κήρυξη ευρωπαϊκού έτους γλωσσών των γειτόνων (0026/2009),

- Riccardo Ventre σχετικά με την προαγωγή των δικαιωμάτων της οικογένειας (0027/2009),

- Riccardo Ventre σχετικά με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση του φαινομένου των συμμοριών ανηλίκων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0028/2009),

- Eleonora Lo Curto και Paolo Bartolozzi σχετικά με την παρουσία ψυχολόγων στα σχολεία (0029/2009),

- Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre και Elisabetta Gardini σχετικά με την εναρμόνιση του φορολογικού συστήματος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εισαγωγή ενός συντελεστή οικογενειακής κατάστασης (0030/2009),

- Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre και Elisabetta Gardini σχετικά με τη θέσπιση επείγοντος προγράμματος φοροαπαλλαγής των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0031/2009),

- Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête και Amalia Sartori σχετικά με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την παιδική υπόδηση (0032/2009),

- Alexandru Nazare σχετικά με τον κίνδυνο λήψης μέτρων προστατευτικού τύπου κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης (0033/2009),

- Daniel Strož, Jiří Maštálka και Jaromír Kohlíček σχετικά με την καταπολέμηση της πολιτικοποίησης της Ιστορίας και την ιδεολογική της χειραγώγηση με σκοπό την απαξίωση και την καταστολή της ευρωπαϊκής Αριστεράς (0034/2009).


12. Αναφορές

Οι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 191, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 4 Φεβρουαρίου 2009

Viktoria Roth (αριθ. 0001/2009)· Marianne Söderberg (αριθ. 0002/2009)· Gerhard Evert (αριθ. 0003/2009)· Desislav Slavov Chukolov (αριθ. 0004/2009)· František Faber (αριθ. 0005/2009)· Fosso Jean-Marie Taga (αριθ. 0006/2009)· Tobias Jost (αριθ. 0007/2009)· Gabriele Schmid (αριθ. 0008/2009)· Gabriele Laganà (Unime Group) (αριθ. 0009/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0010/2009)· Eduardo Braga (αριθ. 0011/2009)· Cinzia Mancinelli (αριθ. 0012/2009)· Júlio César De Oliveira Lopes (αριθ. 0013/2009)· Friedhelm Höfer (αριθ. 0014/2009)· Gerda Schumann (2 υπογραφές) (αριθ. 0015/2009)· J.C. Herbreteau (MAN-Mouvement pour une Alternative Non-violente (Vendée) (16 υπογραφές) (αριθ. 0016/2009)· Cruz Fuertes Balbuena (αριθ. 0017/2009)· Mihail-Vasile Chiorean (αριθ. 0018/2009)· Fernando Mesquita (αριθ. 0019/2009)· Momir Veselinov (αριθ. 0020/2009)· Johan Robesin (Partij voor Zeeland) (αριθ. 0021/2009)· Angela Ferretti (αριθ. 0022/2009)· Simon Collyer (Justice Organisation) (αριθ. 0023/2009)· Jürgen Lohrbächer (αριθ. 0024/2009)· Jean-Luc Darcourt (αριθ. 0025/2009)· Bojan Navodnik (αριθ. 0026/2009)· Jerzy Bajik (2 υπογραφές) (αριθ. 0027/2009)· Mariano Martinez Fernández (αριθ. 0028/2009)· Sammy El Ahdal (αριθ. 0029/2009)· Dirk Utermann (αριθ. 0030/2009).

Στις 17 Φεβρουαρίου 2009

Wilfried Mauz (Bürgerinitiative Lebenswertes Erbach-Donaurieden) (2 υπογραφές) (αριθ. 0031/2009)· Karl Bauch (Deutscher Erfinder-Verband e.V.) (αριθ. 0032/2009)· Klaus Landahl (αριθ. 0033/2009)· Theodoros Tzioumis (Dimos Tripolis) (αριθ. 0034/2009)· Konstantinos Aivaliotis (3 υπογραφές) (αριθ. 0035/2009)· Konstantinos Aivaliotis (3 υπογραφές) (αριθ. 0036/2009)· Klaus Ecker (Montessori Fördergemeinschaft Landau und Umgebung e.V.) (35 υπογραφές) (αριθ. 0037/2009)· Roland Polant Lato (Eurolines and Albania Interlines) (αριθ. 0038/2009)· André Laurens (αριθ. 0039/2009)· Frank Cavanagh (Biocycle Ltd.) (αριθ. 0040/2009)· Kandiah Pathmaseni (Tamil Women Development Forum (TWDF)) (αριθ. 0041/2009)· Yvonne Hewitt (6 υπογραφές) (αριθ. 0042/2009)· Inga Speck (αριθ. 0043/2009)· Hélder Marques Gonçalves (αριθ. 0044/2009)· Siegfried Mascherek (αριθ. 0045/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0046/2009)· Klaus Sojka (αριθ. 0047/2009)· Ulrich Parth (αριθ. 0048/2009)· Nikolaos Kalamitsis (αριθ. 0049/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0050/2009)· Dagmar Kusa (EUROCLID-The European Association of History Educators) (αριθ. 0051/2009)· Francesco Zurlo (Verdi Crotone - Co. Ver. Kr (Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone) (αριθ. 0052/2009)· Lech Keller-Krawczyk (αριθ. 0053/2009)· Jean-Christophe Nivard (αριθ. 0054/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0055/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0056/2009)· Hilkka Becker (Immigrant Council of Ireland - Independent Law Centre) (αριθ. 0057/2009)· Adrian Karpinski (αριθ. 0058/2009)· Georgios Mihail Mourtzilas (αριθ. 0059/2009)· Knut W. Schlanert (αριθ. 0060/2009)· Sara Josefina Occhipinti (αριθ. 0061/2009)· Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (αριθ. 0062/2009)· Giorgio Germani (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) (αριθ. 0063/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0064/2009)· Antonio García Jiménez (Asociación para a Defensa Ecolóxica Galiza (ADEGA)) (αριθ. 0065/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0066/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0067/2009)· Dawn White (αριθ. 0068/2009)· Marina Micu (αριθ. 0069/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0070/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0071/2009)· Elisabeta Hanciu (αριθ. 0072/2009)· Kai Möller (αριθ. 0073/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0074/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0075/2009)· Marisa Tusha (αριθ. 0076/2009)· Luis Sintra (αριθ. 0077/2009)· Sergio González Molina (αριθ. 0078/2009)· Mark Meijer (αριθ. 0079/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0080/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0081/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0082/2009)· Elena Alexa (αριθ. 0083/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0084/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0085/2009)· Silviu Marin (αριθ. 0086/2009)· Iveta Cīrule (αριθ. 0087/2009)· Sean Farren (αριθ. 0088/2009)· Thomas Hackmann (61 υπογραφές) (αριθ. 0089/2009)· Pál Németh (αριθ. 0090/2009)· Diamantino Futinio (αριθ. 0091/2009)· Marco Perotti (Asociación Veïns de L'Alfàs) (2300 υπογραφές) (αριθ. 0092/2009)· Angel Simeonov Angelov (2 υπογραφές) (αριθ. 0093/2009)· Radboud Verberne (αριθ. 0094/2009)· Antonio Dima (αριθ. 0095/2009)· Agnès Rouart (21 υπογραφές) (αριθ. 0096/2009)· Stanisław Mocarski (Związek Zawodowy Pracowników "REMY") (αριθ. 0097/2009)· Josef Tresl (αριθ. 0098/2009)· (απόρρητο όνομα) (3 υπογραφές) (αριθ. 0099/2009)· Nadine Hopp (αριθ. 0100/2009).

Στις 3 Μαρτίου 2009

Friedhelm Müller (αριθ. 0101/2009)· Eduardo Galguera García (Fuente Grande) (αριθ. 0102/2009)· Margarita García Jaime (αριθ. 0103/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0104/2009)· Svilen Radev (AGROBULS OOD) (αριθ. 0105/2009)· Riccardo Puccioni (αριθ. 0106/2009)· Heinrich Sobol (7 υπογραφές) (αριθ. 0107/2009)· Sokrat Lolo (αριθ. 0108/2009)· Georgios Karatzaferis (LAIKOS ORTHODOXOS SINAPISMOS) (αριθ. 0109/2009)· Gerlinde Rogatsch (ÖVP Salzburg) (2 υπογραφές) (αριθ. 0110/2009)· Eleftheria Karagkouni (αριθ. 0111/2009)· Reinhard Muschter (αριθ. 0112/2009)· Ugur Topcu (αριθ. 0113/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0114/2009)· Alex García-Miguel i Ricart (αριθ. 0115/2009)· Anca Paduraru (αριθ. 0116/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0117/2009)· Stefan Kohler (αριθ. 0118/2009)· Jan Jacob Van Stuyvesant Meijen (Comunidad de Propietarios Sector 1 Veraplaya) (2 υπογραφές) (αριθ. 0119/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0120/2009)· Jeannette Krause (αριθ. 0121/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0122/2009)· Jean-Pierre Picaud (αριθ. 0123/2009)· R. Ghozzi (αριθ. 0124/2009)· Siegfried Huber (αριθ. 0125/2009)· Pia Diana Fuchs (αριθ. 0126/2009)· Adrian Damian (αριθ. 0127/2009)· Norbert Kaiser (αριθ. 0128/2009)· Hans Henrik Holbek (αριθ. 0129/2009)· Sefa Yavuzoglu (αριθ. 0130/2009)· Ignacio Oni Peral (αριθ. 0131/2009)· Eduardo Marín García (αριθ. 0132/2009)· Bartosz Smalec (αριθ. 0133/2009)· Martin Wyness (αριθ. 0134/2009)· Artur Bac (αριθ. 0135/2009)· Stefano Rossato (αριθ. 0136/2009)· Jürgen Gose (αριθ. 0137/2009)· Franco Antonio Lores (Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simon) (αριθ. 0138/2009)· Rodolfo Rizzo (αριθ. 0139/2009)· Ricos Thanopoulos (250 υπογραφές) (αριθ. 0140/2009)· Giannis Fetfatsidis (αριθ. 0141/2009)· Roberto Jacchia (De Berti Jacchia Franchini Forlani) (2 υπογραφές) (αριθ. 0142/2009)· Olanrewaju Adebayo (αριθ. 0143/2009)· Zbigniew Popławski (αριθ. 0144/2009)· Hermann Voorhoeve (Ziegenfarm Voorhoeve Bolandbetrieb) (αριθ. 0145/2009)· Magdalena Chelsoi (αριθ. 0146/2009)· Joanna Kowalczyk (αριθ. 0147/2009)· (απόρρητο όνομα) (2 υπογραφές) (αριθ. 0148/2009)· Herbert Flemming (αριθ. 0149/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0150/2009)· Reinhold Otto (αριθ. 0151/2009)· Sebastian Hochwarth (αριθ. 0152/2009)· Gonzalo Caro Sagüés (αριθ. 0153/2009)· Melanie Wagner (αριθ. 0154/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0155/2009)· Jose Martinez Rico (αριθ. 0156/2009)· Willem Bekius Namens J Engeltjesw (αριθ. 0157/2009)· Silvia Kuck (Pflegeeltern) (αριθ. 0158/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0159/2009)· Giorgio Andrea Bartolomeo (αριθ. 0160/2009)· Augusto Spadini (αριθ. 0161/2009)· Manuel Pascual Arboleya Rodriguez (αριθ. 0162/2009)· Quintin Cross (αριθ. 0163/2009)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0164/2009)· Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (αριθ. 0165/2009)· José Manuel Dolón Garcia (αριθ. 0166/2009)· Julie Spatz (αριθ. 0167/2009)· Emil Ivascu (αριθ. 0168/2009)· Juan José Amate Ruiz (αριθ. 0169/2009)· Malgorzata Pomaranska-Bielecta (αριθ. 0170/2009)· Ana Luiza Gora (αριθ. 0171/2009)· Ioan-Irineu Farcas (Rumänische Katholische Mission) (αριθ. 0172/2009)· Marek Aleksander Czarnecki (αριθ. 0173/2009)· Spyridon Andriopoulos (αριθ. 0174/2009)· Alexandros Panagiotidis (αριθ. 0175/2009)· Dieter Schulze (αριθ. 0176/2009)· A. Ontansa Dobrescu (αριθ. 0177/2009)· Sidonia Duma (αριθ. 0178/2009)· Paweł Dobrzyński (αριθ. 0179/2009)· Corneliu Dobranici (αριθ. 0180/2009)· Karl Wezel (αριθ. 0181/2009)· Anton Stan (αριθ. 0182/2009)· Iuliu Winkler (2 υπογραφές) (αριθ. 0183/2009).


13. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένo αντίγραφo τoυ εξής εγγράφου:

- ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ακτής του Ελεφαντοστού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου.


14. Μεταφορές πιστώσεων

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 01/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0053/2009).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


15. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαρτίου I 2009 (PE 420.647/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας PSE να εγγραφεί η έκθεση της Magda Kósáné Kovács σχετικά με την κοινωνική κατάσταση των Ρομά και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ (A6-0038/2009) (σημείο 12 του Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης) στην ώρα των ψηφοφοριών την αυριανή Τρίτη.

Αίτημα της Ομάδας PPE-DE να εγγραφεί η έκθεση Herbert Reul σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο (A6-0035/2009) (σημείο 73 του Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης) στην ώρα των ψηφοφοριών την αυριανή Τρίτη.

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι η προθεσμία κατάθεσης των εναλλακτικών κοινών προτάσεων ψηφίσματος καθορίστηκε για απόψε στις 7 μ.μ., επομένως δεν είναι εφικτό από τεχνική άποψη τα κείμενα αυτά να τεθούν ήδη από αύριο σε ψηφοφορία. Προτείνει η ψηφοφορία επί των δύο εκθέσεων να διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009.

Παρεμβαίνει ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το μεταλλαγμένο καλαμπόκι MON810 και να περατωθεί η συζήτηση με την κατάθεση πρότασης ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Martin Schulz.

Με ΟΚ (38 υπέρ, 111 κατά , 39 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Ο Πρόεδρος ζητεί ως εκ τούτου τη γνώμη της συνέλευσης ως προς την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη δήλωσης της Επιτροπής για το μεταλλαγμένο καλαμπόκι MON810, χωρίς να περατωθεί η συζήτηση με την κατάθεση πρότασης ψηφίσματος.

Με ΗΨ (82 υπέρ, 102 κατά, 6 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας PSE για την παράταση των απογευματινών συζητήσεων μέχρι τις 6.30 μ.μ. Στην περίπτωση αυτή, η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί στις 8 μ.μ. αντί για τις 6.30 μ.μ.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Τετάρτη

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι έχουν κατατεθεί 113 τροπολογίες επί της εκθέσεως της Elisa Ferreira σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (A6-0063/2009) (σημείο 35 του Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης). Διαπιστώνει ότι το όριο των 50 τροπολογιών που προβλέπεται από το άρθρο 156 του Κανονισμού έχει ξεπεραστεί, ως εκ τούτου καλεί την αρμόδια επιτροπή να συνεδριάσει για να τις εξετάσει. Η συζήτηση σχετικά με την έκθεση αυτή παραμένει εγγεγραμμένη στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης.

Αίτημα του PPE-DE να διεξαχθεί στις 3 μ.μ. η συζήτηση επί των προφορικών ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (O-0005/2009) και την Επιτροπή (O-0006/2009) σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS ΙΙ) (σημείο 80 του Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης).

Όλες οι πολιτικές ομάδες συναινούν στο αίτημα αυτό, ως εκ τούτου η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αναλόγως.

Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE και της Ομάδας ALDE για την περάτωση της συζήτησης επί της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή σχετικά με τα 50 χρόνια από τη θιβετιανή εξέγερση και το διάλογο μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (O-0012/2009) με την κατάθεση μιας πρότασης ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος παρουσιάζει λόγους για το αίτημα, και Nirj Deva.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Οι προθεσμίες κατάθεσης εγγράφων καθορίζονται κατά αυτόν τον τρόπο:

προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 10 Μαρτίου 2009, 10 π.μ.

τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009, 10 π.μ.

Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (άρθρο 115 του Κανονισμού):

Αίτημα της Ομάδας PSE για την αντικατάσταση του σημείου "Υποστήριξη στο Ειδικό Δικαστήριο για τη Σιέρρα Λεόνε" (σημείο 89 του Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης) από το σημείο "Απέλαση των οργανώσεων βοήθειας για το Νταρφούρ"

Παρεμβαίνει ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Γεώργιος Παπαστάμκος, Ioan Mircea Paşcu, Magor Imre Csibi, Jan Tadeusz Masiel, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Hans-Peter Martin και Tunne Kelam.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, Marco Cappato, Bogusław Rogalski, Γεώργιος Τούσσας, Zsolt László Becsey, Thierry Cornillet, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt, Hanna Foltyn-Kubicka, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Chris Davies, Călin Cătălin Chiriţă, Jelko Kacin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iosif Matula, Marco Pannella, Zita Pleštinská, Marian Harkin, Csaba Sógor, Nickolay Mladenov, Bruno Gollnisch και Mieczysław Edmund Janowski.


17. Προϋπολογισμός 2010 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή: "Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2010" - Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2010 - τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2010
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [2009/2005(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: László Surján (A6-0111/2009)

Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2010
Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II – Συμβούλιο
Τμήμα IV – Δικαστήριο
Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [2009/2004(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

Οι László Surján και Vladimír Maňka παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Μαργαρίτης Σχοινάς, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Κώστας Μποτόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Salvador Garriga Polledo, Ralf Walter, Kyösti Virrankoski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, István Szent-Iványi και James Elles.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Maria Petre.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Ville Itälä.

Παρεμβαίνουν οι László Surján και Vladimír Maňka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009 και σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009.


18. Καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας * - Διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών - Small Business Act - Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας [COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών [2008/2196(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Έκθεση Small Business Act [2008/2237(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Δήλωση της Επιτροπής: Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό

Ο Klaus-Heiner Lehne παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Η Edit Herczog παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Harald Ettl (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Donata Gottardi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Harald Ettl (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Anja Weisgerber (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Othmar Karas (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Nicole Fontaine, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roberto Fiore, μη εγγεγραμμένος, Γεώργιος Παπαστάμκος και Manuel Medina Ortega.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jorgo Chatzimarkakis, Eoin Ryan, Γεώργιος Τούσσας, Jim Allister, Kurt Lechner, Juan Fraile Cantón, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Vladimír Remek, Tadeusz Zwiefka, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Pilar del Castillo Vera, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giles Chichester, Joel Hasse Ferreira, Dragoş Florin David, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon και Martí Grau i Segú (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Richard Corbett και Ieke van den Burg.

Παρεμβαίνουν οι Ján Figeľ, Klaus-Heiner Lehne και Edit Herczog.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: εκθέσεις: 10/03/2009, προτάσεις ψηφίσματος: 12/03/2009


19. Το μέλλον του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου [2008/2305(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Giusto Catania (A6-0050/2009)

Ο Giusto Catania παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Danutė Budreikaitė (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström, Gerard Batten, Simon Busuttil, Daciana Octavia Sârbu, Alin Lucian Antochi και Katrin Saks.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot και Giusto Catania.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009.


20. Η κοινωνική κατάσταση των Ρομά και η βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική κατάσταση των Ρομά και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ [2008/2137(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

Η Magda Kósáné Kovács προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής)

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009.


21. Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου [2008/2150(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

Η Gabriele Stauner προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009.


22. Ακεραιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ακεραιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση [2008/2215(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

Η Christel Schaldemose προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009.


23. Διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων - εναρμόνιση ή αμοιβαία αναγνώριση προτύπων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση: σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων – εναρμόνιση ή αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων [2008/2220(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Maria Petre (A6-0088/2009)

Η Maria Petre προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009.


24. Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις [2008/2180(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

Ο Manuel Medina Ortega προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009.


25. Εφαρμογή της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών [2008/2247(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Bert Doorn (A6-0014/2009)

Ο Bert Doorn προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος


26. Aντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο [2008/2212(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Herbert Reul (A6-0035/2009)

Ο Herbert Reul προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009.


27. Εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2006 και 2007 (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2006 και 2007 [2008/2243(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

Ο Jonathan Evans προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2009.


28. Ημερήσια διάταξη

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι, λόγω απουσίας της εισηγήτριας, δεν θα διεξαχθεί η σύντομη παρουσίαση της έκθεσης της Claire Gibault σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης και πρόσβασης ανδρών και γυναικών στις τέχνες του θεάματος (A6-0003/2009), αλλά ότι ή έκθεση αυτή παραμένει εγγεγραμμένη για την αυριανή ώρα των ψηφοφοριών.


29. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 420.647/OJMA).


30. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 10.55 μ.μ.


31. Λήξη της ετήσιας συνόδου

Λήγει η σύνοδος 2008-2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δυνάμει των διατάξεων της Συνθήκης, το Σώμα θα συνέλθει αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 στις 9 π.μ.

Harald Rømer

Adam Bielan

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bono, Borrell Fontelles, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Matula, Μαυρομμάτης, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Βακάλης, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zimmer, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου