Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

1. Öppnande av den årliga sessionen
CRE

I enlighet med artikel 196 första stycket i EG-fördraget och artikel 127.2 i arbetsordningen öppnades Europaparlamentets session 2009 - 2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy