Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 10. března 2009 - Štrasburk

3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Guinea-Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o Guineji-Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE o situaci v Guineji-Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o Guineji-Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL o situaci v Guineji-Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet a Marios Matsakis za skupinu ALDE o Guineji-Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken za skupinu Verts/ALE o Guineji-Bissau (B6-0120/2009)

II. Filipíny

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o Filipínách (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano za skupinu PSE o stavu lidských práv na Filipínách (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard a Erik Meijer za skupinu GUE/NGL o situaci na Filipínách (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o Filipínách (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas a Adam Bielan za skupinu UEN o situaci na Filipínách (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o situaci na Filipínách (B6-0126/2009)

III. Vyhoštění nevládních organizací z Dárfúru

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o vyhoštění agentur humanitární pomoci ze Súdánu (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Alain Hutchinson za skupinu PSE o vyhoštění agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o vyhoštění agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE o Dárfúru (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański a Dariusz Maciej Grabowski za skupinu UEN o vyhoštění agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0131/2009

- Margrete Auken a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE o vyhoštění agentur humanitární pomoci z Dárfúru (Súdán) (B6-0132/2009)

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí