Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg

3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Guinea-Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om Guinea-Bissau(B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen om situationen i Guinea-Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om Guinea-Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Guinea-Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om Guinea-Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen om Guinea-Bissau (B6-0120/2009)

II. Filippinerne

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen om Filippinerne (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Filippinerne (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard og Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Filippinerne (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppenom Filippinerne (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas og Adam Bielan for UEN-Gruppen om situationen i Filippinerne (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Filippinerne (B6-0126/2009)

III. Udvisning af ngo'er i Darfur

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Sudan (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Alain Hutchinson for PSE-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om Darfur (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański og Dariusz Maciej Grabowski for UEN-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0131/2009)

- Margrete Auken og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen om udvisning af internationale hjælpeorganisationer i Darfur, Sudan (B6-0132/2009)

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik