Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. märts 2009 - Strasbourg

3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I Guinea-Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel: Guinea-Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni PSE nimel: Olukord Guinea-Bissaus (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel: Guinea-Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Guinea-Bissaus (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel: Guinea-Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel: Guinea-Bissau (B6-0120/2009)

II Filipiinid

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel: Filipiinid (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel: Inimõiguste olukord Filipiinidel (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Filipiinidel (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: Filipiinid (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel: Olukord Filipiinidel (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Filipiinidel (B6-0126/2009)

III Valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmine Dārfūrist

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel: Valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmine Sudaanist (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Alain Hutchinson fraktsiooni PSE nimel: Valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmine Sudaani Dārfūri piirkonnast (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel: Valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmine Sudaani Dārfūri piirkonnast (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel: Dārfūr (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański ja Dariusz Maciej Grabowski fraktsiooni UEN nimel: Valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmine Sudaani Dārfūri piirkonnast (B6-0131/2009

- Margrete Auken ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel: Valitsusväliste organisatsioonide väljasaatmine Sudaani Dārfūri piirkonnast (B6-0132/2009)

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika