Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg

3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Guinee-Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Guinee Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Guinee Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, over Guinee Bissau (B6-0120/2009)

II. De Filippijnen

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over de Filippijnen (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, over de mensenrechtensituatie op de Filippijnen (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard en Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op de Filippijnen (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de Filippijnen (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over de situatie op de Filippijnen (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie op de Filippijnen (B6-0126/2009)

III. Uitwijzing van ngo's uit Darfur

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Darfur (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański en Dariusz Maciej Grabowski, namens de UEN-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0131/2009

- Margrete Auken en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, over de uitwijzing van internationale hulporganisaties uit Darfur, Sudan (B6-0132/2009)

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid