Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 10 marca 2009 r. - Strasburg

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Gwinea Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Gwinei Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie Gwinei Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Gwinei Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Gwinei Bissau (B6-0120/2009)

II. Filipiny

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Filipin (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji praw człowieka na Filipinach (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard i Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Filipinach (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie Filipin (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji na Filipinach (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Filipinach (B6-0126/2009)

III. Wydalenie organizacji pozarządowych z Darfuru

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wydalenia z Sudanu międzynarodowych agencji pomocy humanitarnej (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes i Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE, w sprawie wydalenia z Darfuru (Sudan) międzynarodowych agencji pomocy humanitarnej (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wydalenia z Darfuru (Sudan) międzynarodowych agencji pomocy humanitarnej (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Darfuru (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański i Dariusz Maciej Grabowski w imieniu grupy UEN, w sprawie wydalenia z Darfuru (Sudan) międzynarodowych agencji pomocy humanitarnej (B6-0131/2009)

- Margrete Auken i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wydalenia z Darfuru (Sudan) międzynarodowych agencji pomocy humanitarnej (B6-0132/2009)

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności