Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 martie 2009 - Strasbourg

3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I. Guineea-Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, privind Guineea Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes şi Emilio Menéndez del Valle, în numele Grupului PSE, privind situaţia din Guineea Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind Guineea Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, privind situaţia din Guineea Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, privind Guineea Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, privind Guineea Bissau (B6-0120/2009)

II. Filipine

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE, privind Filipine (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE, privind situaţia drepturilor omului din Filipine (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard şi Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, privind situaţia din Filipine (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, privind Filipine (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN, sprivind situaţia din Filipine (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia din Filipine (B6-0126/2009)

III. Expulzarea ONG-urilor din Darfur

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, privind expulzarea agenţiilor umanitare internaţionale din Sudan (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes şi Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE, privind expulzarea agenţiilor umanitare internaţionale din Darfur, Sudan (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind expulzarea agenţiilor umanitare internaţionale din Darfur, Sudan (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, privind Darfur (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański şi Dariusz Maciej Grabowski, în numele Grupului UEN, privind expulzarea agenţiilor umanitare internaţionale din Darfur, Sudan (B6-0131/2009

- Margrete Auken şi Frithjof Schmidt, în numele Grupului Verts/ALE, privind expulzarea agenţiilor umanitare internaţionale din Darfur, Sudan (B6-0132/2009)

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate