Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg

3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Guinea-Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, o Guinei-Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE, o situácii v Guinei-Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o Guinei-Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, o situácii v Guinei-Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o Guinei-Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, o situácii v Guinei-Bissau (B6-0120/2009)

II. Filipíny

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, o Filipínach (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, o situácii v oblasti ľudských práv na Filipínach (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard a Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, o situácii na Filipínach (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE, o Filipínach (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas a Adam Bielan za skupinu UEN, o situácii na Filipínach (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, o situácii na Filipínach (B6-0126/2009)

III. Vyhostenie mimovládnych organizácií z Darfúru

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, o vyhostení organizácií pre medzinárodnú pomoc v Sudáne (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Alain Hutchinson za skupinu PSE, o vyhostení organizácií pre medzinárodnú pomoc v Darfúre, Sudán (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o vyhostení organizácií pre medzinárodnú pomoc v Darfúre, Sudán (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o Darfúre (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański a Dariusz Maciej Grabowski za skupinu UEN, o vyhostení organizácií pre medzinárodnú pomoc v Darfúre, Sudán (B6-0131/2009

- Margrete Auken a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, o vyhostení organizácií pre medzinárodnú pomoc v Darfúre, Sudán (B6-0132/2009)

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia