Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Guinea-Bissau

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om Guinea-Bissau (B6-0115/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Emilio Menéndez del Valle för PSE-gruppen, om situationen i Guinea-Bissau (B6-0116/2009)

- Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om Guinea-Bissau (B6-0117/2009)

- Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Guinea-Bissau (B6-0118/2009)

- Johan Van Hecke, Thierry Cornillet och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om Guinea-Bissau (B6-0119/2009)

- Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, om Guinea-Bissau (B6-0120/2009)

II. Filippinerna

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen, om Filippinerna (B6-0121/2009)

- Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, om människorättssituationen i Filippinerna (B6-0122/2009)

- Kartika Tamara Liotard och Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Filippinerna (B6-0123/2009)

- Marios Matsakis, Jules Maaten och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om Filippinerna (B6-0124/2009)

- Inese Vaidere, Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas och Adam Bielan för UEN-gruppen, om situationen i Filippinerna (B6-0125/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Filippinerna (B6-0126/2009)

III. Utvisning av icke-statliga organisationer ur Darfur

- José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om utvisning av internationella biståndsorganisationer ur Sudan (B6-0127/2009)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Alain Hutchinson för PSE-gruppen, om utvisning av internationella biståndsorganisationer ur Darfur, Sudan (B6-0128/2009)

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om utvisning av internationella biståndsorganisationer ur Darfur, Sudan (B6-0129/2009)

- Thierry Cornillet, Marco Cappato och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om Darfur (B6-0130/2009)

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański och Dariusz Maciej Grabowski för UEN-gruppen, om utvisning av internationella biståndsorganisationer ur Darfur, Sudan (B6-0131/2009

- Margrete Auken och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, om utvisning av internationella biståndsorganisationer ur Darfur, Sudan (B6-0132/2009)

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy