Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg

4. Afgørelse om uopsættelighed
CRE

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

- Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Philippe Morillon (formand for PECH) tog ordet.

Anmodningen om uopsættelig forhandling blev godkendt.

Dette punkt blev opført på dagsordenen for dette møde (punkt 51 i OJ af 10. marts 2009).

Fristen for indgivelse af ændringsforslag blev fastsat til den onsdag den 11. marts 2009 kl. 10.00.

Afstemningen ville finde sted torsdag den 12. marts 2009 kl. 12.00.

°
° ° °

José Ribeiro e Castro tog ordet om den manglende opførelse på dagsordenen for den 11. marts 2009 af et punkt om den europæiske dag for ofre for terrorisme (Formanden svarede, at formandskabet næste dag ville afgive en redegørelse herom).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik