Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

4. Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
CRE

Αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 134 του Κανονισμού) από το Συμβούλιο σχετικά με:

- Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Παρεμβαίνει ο Philippe Morillon (πρόεδρος της επιτροπής PECH).

Αποφασίζεται το κατεπείγον.

Αυτό το σημείο εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης (σημείο 51 της ημερήσιας διάταξης της 10ης Μαρτίου 2009).

Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών στην ολομέλεια ορίζεται για την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 στις 10 π.μ.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 στις 12 το μεσημέρι.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο José Ribeiro e Castro σχετικά με την απουσία σημείου που να αφορά την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα της Τρομοκρατίας (Η Πρόεδρος απαντά ότι η Προεδρία θα προβεί αύριο σε δήλωση επ' αυτού).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου