Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg

4. Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup
CRE

Žiadosť Rady o použitie naliehavého postupu (čl. 134 rokovacieho poriadku) o:

- návrhu nariadenia Rady o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

V rozprave vystúpil Philippe Morillon (predseda výboru PECH).

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.

Tento bol bol zaradený do programu tejto schôdze (bod 51 programu schôdze z 10. marca 2009).

Lehota na predloženie návrhov pre plenárnu schôdzu je: 11. marca 2009 o 10.00.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 12. marca 2009 o 12:00h.

°
° ° °

V rozprave vystúpil José Ribeiro e Castro k skutočnosti, že na programe schôdze 11. marca 2009 chýbal bod týkajúci sa Európskeho dňa obetí terorizmu (Predsedníčka odpovedala, že predsedníctvo sa k tejto otázke vyjadrí zajtra).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia