Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg

4. Beslut om brådskande förfarande
CRE

Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 134 i arbetsordningen) på följande förslag:

- En flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet [KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)]

Talare: Philippe Morillon (ordförande för utskottet PECH).

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Denna punkt hade inlemmats i dagens föredragningslistan. (punkt 51 i föredragningslistan för den 10 mars 2009).

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag skulle löpa ut onsdagen den 11 mars 2009 kl. 10.00.

Omröstning skulle hållas torsdagen den 12 mars 2009 kl. 12.00.

°
° ° °

Talare: José Ribeiro e Castro yttrade sig om avsaknaden på föredragningslistan för den 11 mars 2009 av en punkt om den europeiska dagen för terrorismens offer. (Talmannen svarade att ordförandeskapet skulle avge ett uttalande om denna fråga under morgondagen.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy