Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0100(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0482/2008

Внесени текстове :

A6-0482/2008

Разисквания :

PV 10/03/2009 - 5
CRE 10/03/2009 - 5

Гласувания :

PV 10/03/2009 - 8.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0092

Протокол
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург

5. Изисквания за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Jorgo Chatzimarkakis (докладчик по становището на комисията ITRE), Malcolm Harbour, от името на групата PPE-DE, Gary Titley, от името на групата PSE, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Seán Ó Neachtain, от името на групата UEN, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Jim Allister, независим член на ЕП, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon и Toine Manders.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Avril Doyle.

Изказаха се: Günter Verheugen и Andreas Schwab.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 10.03.2009.

Правна информация - Политика за поверителност