Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0100(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0482/2008

Teksty złożone :

A6-0482/2008

Debaty :

PV 10/03/2009 - 5
CRE 10/03/2009 - 5

Głosowanie :

PV 10/03/2009 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0092

Protokół
Wtorek, 10 marca 2009 r. - Strasburg

5. Wymogi techniczne w zakresie homologacji pojazdów silnikowych dotyczące ich bezpieczeństwa ogólnego ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego [COM(2008)0316 - C6-0210/2008 - 2008/0100(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

Andreas Schwab przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jorgo Chatzimarkakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, Gary Titley w imieniu grupy PSE, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Jim Allister niezrzeszony, Zuzana Roithová, Wolfgang Bulfon i Toine Manders.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Avril Doyle.

Głos zabrali: Günter Verheugen i Andreas Schwab.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 10.03.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności