Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0286(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0046/2009

Внесени текстове :

A6-0046/2009

Разисквания :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Гласувания :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0093

Протокол
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург

6. Eмисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена версия) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer представи доклада.

Изказа се Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказа се Marcello Vernola, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Guido Sacconi, от името на групата PSE, Chris Davies, от името на групата ALDE, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola и Anders Wijkman.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zuzana Roithová и Robert Sturdy.

Изказаха се: Stavros Dimas и Holger Krahmer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 10.03.2009.

Правна информация - Политика за поверителност