Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0286(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0046/2009

Ingediende teksten :

A6-0046/2009

Debatten :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Stemmingen :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0093

Notulen
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg

6. Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marcello Vernola, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Guido Sacconi, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola en Anders Wijkman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová en Robert Sturdy.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas en Holger Krahmer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 10.03.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid