Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0286(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0046/2009

Teksty złożone :

A6-0046/2009

Debaty :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Głosowanie :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0093

Protokół
Wtorek, 10 marca 2009 r. - Strasburg

6. Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrał Marcello Vernola w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Guido Sacconi w imieniu grupy PSE, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola i Anders Wijkman.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová i Robert Sturdy.

Głos zabrali: Stavros Dimas i Holger Krahmer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 10.03.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności