Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0286(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0046/2009

Predkladané texty :

A6-0046/2009

Rozpravy :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Hlasovanie :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0093

Zápisnica
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg

6. Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) [KOM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Stavros Dimas (člen Komisie).

V rozprave vystúpil Marcello Vernola za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Guido Sacconi za skupinu PSE, Chris Davies za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola a Anders Wijkman.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zuzana Roithová a Robert Sturdy.

Vystúpili: Stavros Dimas a Holger Krahmer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 10.03.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia