Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0090(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0077/2009

Внесени текстове :

A6-0077/2009

Разисквания :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Гласувания :

PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0114

Протокол
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург

7. Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработена версия) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Michael Cashman представи доклада.

Изказа се Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Monica Frassoni (докладчик по становището на комисията JURI), Anneli Jäätteenmäki (докладчик по становището на комисията AFCO), David Hammerstein (докладчик по становището на комисията PETI), Charlotte Cederschiöld, от името на групата PPE-DE, Costas Botopoulos, от името на групата PSE, Marco Cappato, от името на групата ALDE, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Hanne Dahl, от името на групата IND/DEM, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen и Andrzej Jan Szejna.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness и Danutė Budreikaitė.

Изказаха се: Margot Wallström и Michael Cashman.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.14 от протокола от 11.03.2009.

(Заседанието, прекъснато в 11.45 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност