Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0077/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0077/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0114

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

7. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Cashman (A6-0077/2009)

Ο Michael Cashman παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Monica Frassoni (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Anneli Jäätteenmäki (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), David Hammerstein (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Charlotte Cederschiöld, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Κώστας Μποτόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Manfred Weber, Inger Segelström, Bogusław Rogalski, Andreas Mölzer, Sirpa Pietikäinen και Andrzej Jan Szejna.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness και Danutė Budreikaitė.

Παρεμβαίνουν οι Margot Wallström και Michael Cashman.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.03.2009.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου