Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2180(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0058/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0058/2009

Συζήτηση :

PV 09/03/2009 - 24
CRE 09/03/2009 - 24

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0089

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

8.8. Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις [2008/2180(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0089)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου