Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0286(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0046/2009

Ingediende teksten :

A6-0046/2009

Debatten :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Stemmingen :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0093

Notulen
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg

8.12. Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) [COM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0093)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0093)

Het woord wordt gevoerd door:

Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, die kanttekeningen plaatst bij de toepassing van artikel 80 bis van het Reglement voor de verslagen Holger Krahmer (A6-0046/2009) en Michael Cashman (A6-0077/2009) en verzoekt om uitstel van de stemming over het eerste verslag tot de stemmingen van morgen.

Over het verzoekt om uitstel van de stemming en de ontvankelijkheid van de amendementen wordt het woord gevoerd door Guido Sacconi, namens de PSE-Fractie, Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie, en Holger Krahmer (rapporteur).

Bij ES (301 vóór, 311 tegen, 28 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Het woord wordt vervolgens gevoerd door Avril Doyle, Monica Frassoni en Anders Wijkman over de procedure voor herschikking als bedoeld in artikel 80 bis van het Reglement (de Voorzitter deelt mede dat de Voorzitter van het Parlement morgen een verklaring hierover zal afleggen), en Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer en Chris Davies.

Juridische mededeling - Privacybeleid