Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0286(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0046/2009

Predkladané texty :

A6-0046/2009

Rozpravy :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Hlasovanie :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0093

Zápisnica
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg

8.12. Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
CRE

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) [KOM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2009)0093)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2009)0093)

Vystúpenia:

Graham Watson za skupinu ALDE, s otázkou uplatňovania článku 80 rokovacieho poriadku na správy Holger Krahmer (A6-0046/2009) a Michael Cashman (A6-0077/2009) a požiadal o presunutie hlasovania o prvej uvedenej správe na zajtra.

K žiadosti o presunutie hlasovania o prijateľnosti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vystúpili Guido Sacconi za skupinu PSE, Caroline Jackson za skupinu PPE-DE a Holger Krahmer (spravodajca).

Parlament zamietol žiadosť v EH (301 za, 311 proti, 28 sa zdržali).

Ďalej vystúpili títo poslanci: Avril Doyle, Monica Frassoni a Anders Wijkman, k postupu prepracovaného znenia stanovenom v článku 80 rokovacieho poriadku (Predseda oznámil, že predseda Parlamentu vystúpi zajtra s vyhlásením na túto tému), ako aj Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer a Chris Davies.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia