Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0286(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0046/2009

Ingivna texter :

A6-0046/2009

Debatter :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Omröstningar :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0093

Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg

8.12. Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (omarbetning) ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) [KOM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0093)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0093)

Inlägg:

Graham Watson för ALDE-gruppen ställde sig frågande till tillämpningen av artikel 80 a i arbetsordningen på Holger Krahmers (A6-0046/2009) och Michael Cashmans (A6-0077/2009) betänkanden och begärde att omröstningen om det första betänkandet skulle ajourneras till morgondagens omröstning.

Guido Sacconi för PSE-gruppen, Caroline Jackson för PPE-DE-gruppen, och Holger Krahmer (föredragande) yttrade sig om begäran om ajournering av omröstningen och om ändringsförslagens tillåtlighet.

Parlamentet förkastade denna begäran med EO (301 ja-röster, 311 nej-röster, 28 nedlagda röster).

Talare: Avril Doyle, Monica Frassoni och Anders Wijkman yttrade sig om det ”omarbetningsförfarande” som avses i artikel 80 a i arbetsordningen (talmannen påpekade att parlamentets talman skulle göra ett uttalande om frågan under morgondagen) och även Christopher Heaton-Harris, Holger Krahmer och Chris Davies yttrade sig.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy