Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 10 marca 2009 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

8. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Przed przystąpieniem do tury głosowania, Przewodniczący ogłosił wprowadzenie w sali posiedzeń plenarnych nowego systemu wyświetlania wyników głosowania.

Głos zabrali: Graham Watson w imieniu grupy ALDE w sprawie organizacji głosowania nad sprawozdaniami Holgera Krahmera (A6-0046/2009) i Michaela Cashmana (A6-0077/2009) (pkt 8.12 protokołu z dnia 10.03.2009), Thomas Mann w sprawie nowego elektronicznego systemu wyświetlania wyników głosowania, 50. rocznicy zajęcia Tybetu oraz w sprawie możliwości wywieszenia w sali posiedzeń plenarnych tybetańskiej flagi (Przewodniczący potwierdził tę możliwość i powitał Kasura Tashia Wangdiego, przedstawiciela Jego Świętobliwości Dalajlamy, obecnego na widowni) oraz Zbigniew Zaleski, który zabrał głos w sprawie masakry kilkunastu tysięcy Polaków w lesie w Katyniu w 1940 r.


8.1. Umowa WE/Armenia dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.2. Umowa WE/Izrael dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.3. Protokół dodatkowy do Umowy WE/RPA w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.4. Kolejne etapy rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej i podobne doświadczenia w krajach trzecich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.5. Transgraniczne przenoszenie siedziby spółek (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.6. Przyszłość wspólnego europejskiego systemu azylowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.7. Plan działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.8. Współpraca pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.9. Stosowanie dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowego audytu rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.10. Równe traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.11. Wymogi techniczne w zakresie homologacji pojazdów silnikowych dotyczące ich bezpieczeństwa ogólnego ***I (głosowanie)

8.12. Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***I (głosowanie)

8.13. Statut europejskiej spółki prywatnej * (głosowanie)

8.14. Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010 Sekcja III – Komisja (głosowanie)

8.15. Wytyczne dotyczące procedury budżetowej 2010 - sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX (głosowanie)

8.16. Uczciwość gier hazardowych on-line (głosowanie)

8.17. Zapewnienie jakości żywności - harmonizacja lub wzajemne uznawanie norm (głosowanie)

8.18. Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2006 i 2007 (głosowanie)

8.19. Small Business Act (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności