Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 10. března 2009 - Štrasburk

9. Vysvětlení hlasování
Doslovné záznamy

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

zpráva Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker a Daniel Hannan

zpráva Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness a James Nicholson

zpráva Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill a James Nicholson

°
° ° °

Vystoupil Richard Corbett, který se vrátil k postupu „přepracování“ (bod 8.12 zápisu ze dne 10.03.2009)

°
° ° °

zpráva Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

zpráva László Surján - A6-0111/2009 a zpráva Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys a Richard Corbett

zpráva Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris a Syed Kamall

zpráva Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

zpráva Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

zpráva Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris a Syed Kamall

Právní upozornění - Ochrana soukromí