Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. märts 2009 - Strasbourg

9. Selgitused hääletuse kohta
Istungi stenogramm

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Raport: Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker ja Daniel Hannan

Raport: Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness ja James Nicholson

Raport: Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill ja James Nicholson

°
° ° °

Sõna võttis Richard Corbett, kes puudutas veel kord uuesti sõnastamise menetlust (10.03.2009protokoll punkt 8.12)

°
° ° °

Raport: Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

Raport: László Surján - A6-0111/2009 ja Raport: Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys ja Richard Corbett

Raport: Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris ja Syed Kamall

Raport: Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Raport: Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Raport: Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris ja Syed Kamall

Õigusteave - Privaatsuspoliitika