Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg

9. Stemverklaringen
CRE

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Verslag Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker en Daniel Hannan

Verslag Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness en James Nicholson

Verslag Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill en James Nicholson

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Richard Corbett, die het woord voert over de procedure voor herschikking (punt 8.12 van de notulen van 10.03.2009)

°
° ° °

Verslag Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

Verslag László Surján - A6-0111/2009 et Verslag Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys en Richard Corbett

Verslag Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris en Syed Kamall

Verslag Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Verslag Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Verslag Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris en Syed Kamall.

Juridische mededeling - Privacybeleid