Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 martie 2009 - Strasbourg

9. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Raport Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker şi Daniel Hannan

Raport Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness şi James Nicholson

Raport Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill şi James Nicholson

°
° ° °

A intervenit Richard Corbett care a revenit asupra procedurii de „reformare” (punctul 8.12 al PV din 10.03.2009)

°
° ° °

Raport Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

Raport László Surján - A6-0111/2009 şi Raport Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys şi Richard Corbett

Raport Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris şi Syed Kamall

Raport Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Raport Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Raport Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris şi Syed Kamall

Aviz juridic - Politica de confidențialitate