Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Klaus-Heiner Lehne - A6-0040/2009
Daniel Hannan

Správa: Giusto Catania - A6-0050/2009
Simon Busuttil, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Hubert Pirker a Daniel Hannan

Správa: Andreas Schwab - A6-0482/2008
Mairead McGuinness a James Nicholson

Správa: Holger Krahmer - A6-0046/2009
Mairead McGuinness, Anja Weisgerber, Neena Gill a James Nicholson,

°
° ° °

Vystúpil Richard Corbett, ktorý sa vrátil k postupu prepracované znenie (bod 8.12 zápisnice z 10.03.2009)

°
° ° °

Správa: Holger Krahmer - A6-0046/2009:
Jim Allister

Správa: László Surján - A6-0111/2009 a Správa: Vladimír Maňka - A6-0057/2009
Christopher Heaton-Harris, Koenraad Dillen, Philip Claeys a Richard Corbett

Správa: Christel Schaldemose - A6-0064/2009
Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Carlo Fatuzzo, Miroslav Mikolášik, Christopher Heaton-Harris a Syed Kamall

Správa: Maria Petre - A6-0088/2009
Jim Allister

Správa: Jonathan Evans - A6-0011/2009
Syed Kamall

Správa: Edit Herczog - A6-0074/2009
Zuzana Roithová, Milan Gaľa, Neena Gill, Gary Titley, Christopher Heaton-Harris a Syed Kamall

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia