Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid