Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0236(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0069/2009

Разисквания :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Гласувания :

PV 11/03/2009 - 5.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0112

Протокол
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург

12. Стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) ***III - Общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработена версия) ***III - Държавен пристанищен контрол (преработена версия) ***III - Система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***III - Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***III - Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия ***III - Застраховка на корабособствениците за морски искове ***II - Спазване на изискванията за държавата на знамето ***II (разискване)
CRE

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] – делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработка) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол (преработен текст) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за определянето на основните принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директива 1999/35/ЕО и Директива 2002/59/ЕО [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - делегация на Европейския парламент в помирителния комитет - Докладчик: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията на държавата на знамето [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual (докладчик), Dominique Vlasto (докладчик), Dirk Sterckx (докладчик), Jaromír Kohlíček (докладчик) и Paolo Costa (докладчик) представиха докладите.

Gilles Savary (докладчик) и Emanuel Jardim Fernandes (докладчик) представиха препоръките си за второ четене.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Mogens Camre, от името на групата UEN, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата IND/DEM, Fernand Le Rachinel, независим член на ЕП, Ioannis Kasoulides и Michel Teychenné.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Маруся Иванова Любчева и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle и Brian Simpson.

Изказаха се: Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary и Emanuel Jardim Fernandes.

Изказаха се: Georg Jarzembowski и Inés Ayala Sender.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 11.03.2009, точка 5.6 от протокола от 11.03.2009, точка 5.7 от протокола от 11.03.2009, точка 5.8 от протокола от 11.03.2009, точка 5.9 от протокола от 11.03.2009, точка 5.10 от протокола от 11.03.2009, точка 5.11 от протокола от 11.03.2009 и точка 5.12 от протокола от 11.03.2009.

Правна информация - Политика за поверителност