Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0236(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0069/2009

Arutelud :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Hääletused :

PV 11/03/2009 - 5.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0112

Protokoll
Teisipäev, 10. märts 2009 - Strasbourg

12. Laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevad ühised eeskirjad ja standardid (uuestisõnastamine) ***III – Laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühised eeskirjad ja standardid (uuestisõnastamine) ***III – Sadamariigi kontroll (uuestisõnastamine) ***III – Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ***III – Meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse aluspõhimõtted ***III – Reisijate meritsi vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral ***III – Laevaomanike kindlustus merinõuete korral ***II – Lipuriigi nõuete täitmine ***II (arutelu)
CRE

Raport lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (uuestisõnastamine) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

Raport lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja standardite kohta (uuestisõnastamine) [PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)] - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

Raport lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (uuestisõnastamine) [PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)] - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

Raport lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem [PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)] - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

Raport lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse aluspõhimõtted ning muudetakse direktiive 1999/35/EÜ ja 2002/59/EÜ [PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)] - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

Raport lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral [PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)] - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör: Paolo Costa (A6-0102/2009)

Raport lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (uuestisõnastamine) [PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)] - . Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral [14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gilles Savary (A6-0072/2009)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lipuriigi nõuete täitmise kohta [14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček ja Paolo Costa tutvustasid raporteid.

Gilles Savary ja Emanuel Jardim Fernandes tutvustasid soovitusi teisele lugemisele.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Rosa Miguélez Ramos fraktsiooni PSE nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Mogens Camre fraktsiooni UEN nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, Fernand Le Rachinel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ioannis Kasoulides ja Michel Teychenné.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Josu Ortuondo Larrea, Georgios Toussas, Luca Romagnoli, Corien Wortmann-Kool, Marusya Ivanova Lyubcheva ja Marian-Jean Marinescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Marie Anne Isler Béguin, Avril Doyle ja Brian Simpson.

Sõna võtsid Antonio Tajani, Luis de Grandes Pascual, Dominique Vlasto, Dirk Sterckx, Jaromír Kohlíček, Paolo Costa, Gilles Savary ja Emanuel Jardim Fernandes.

Sõna võtsid Georg Jarzembowski ja Inés Ayala Sender.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.03.2009protokoll punkt 5.511.03.2009protokoll punkt 5.611.03.2009protokoll punkt 5.711.03.2009protokoll punkt 5.811.03.2009protokoll punkt 5.911.03.2009protokoll punkt 5.1011.03.2009protokoll punkt 5.11 ja 11.03.2009protokoll punkt 5.12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika